Koolitus Tallinna Tehnikaülikoolis 20.11.2020

3D masinjuhtimine, järelvalve geodeetilised tehnoloogiad

Toimumisaeg: 20. november 2020 Tallinna Tehnikaülikoolis.
Kursusel osalenud saavad ülevaate 3D masinjuhtimisest.

Lektorid: Mart Rae (Rae Geodeesia OÜ), Tiit Hion (Hades Invest OÜ)

Ajakava:
9.00 – 10.30  Ettevalmistavad tööd 3D masinjuhtimise kasutamisel teedeehituses ning erinevate masinjuhtimise võimaluste kasutamine  Lektor: Mart Rae (Rae Geodeesia OÜ)
10.30 – 10.45  Kohvipaus
10.45 – 12.15  Probleemid ja võimalused masinjuhtimises Lektor: Tiit Hion (Hades Invest OÜ)
12.15 – 13.00  Lõuna
13.00 – 14.30  Tööde operatiivset järelevalvet võimaldavad kaasaegsed geodeetilised tehnoloogiad. Droonitehnoloogia kasutamise praktilised kogemused kontrollmõõdistamiste läbiviimisel erinevate (katse)tööde näitel   Lektor: Mart Rae (Rae Geodeesia OÜ)

REGISTREERU SIIN

Kontaktinfo: Ave Eessalu, 6202601, ave.eessalu@taltech.ee