Kõrge tunnustus Eesti geodeesiale ja geodeetidele.

Vabariigi Presidendi otsusega anti Valgetähe V klassi teenetemärk geodeet
Andres Rüdja’le. Valgetähel on harusid mitu. Nii nagu harusid geodeesiaski.
Nii nagu geodeete täppismõõtmisi tegemas ja tulemusi interpreteerimas neil
harudel. Nii nagu geodeesiavaldkonna ettevõtteid, riigi- ja
omavalitsusasutusi, ülikoole ning kutseõppeasutusi. Nii nagu ühiskonnale
olulisi eesmärke, mille saavutamise nimel pingutame. Kokku kaunis, nii nagu
Valgetäht.

Head kolleegid, jätkuvat täpset positsioneerimist kõikjal!

Ja Villu Kangurilt laenates „Tänan kõigi meelespeetute nimel neid, kellel
tuli pähe meid teenetemärkidele esitada“.

Andres

http://www.delfi.ee/news/ev100/uudised/fotod-ja-video-president-kersti-kaljulaid-teenetemarkide-jagamisel-narvas-mitte-iga-tunnustust-ei-saa-aumargina-rinnas-kanda-teie-lood-on-roomu-ja-arm?id=81194939#!dgs=dgsee-210211:CvCPDV624z-BMWmOsAxpHg