Maa-amet otsib oma meeskonda fotogramm-meetria osakonda PEASPETSIALISTI

Kelle peamiseks tööülesandeks on aerolaserskaneerimis (LiDAR)
andmete töötlus.

Sobival kandidaadil on:
• Erialane (geomaatika, geoinformaatika, tehniline) teise astme
kõrgharidus (võib olla omandamisel) või rakendus-kõrgharidus
ja eelnev erialane töökogemus;
• juhiluba (B kategooria);
• teadmised informaatika, geoinformaatika ja kaugseire alal ning
kasutatavate kaugseire tehnoloogiate tundmine;
• GNSS põhitõdede ja mõõdistamise tundmine;
• hea arvutikasutusoskus, sh GIS, CAD, jms tarkvarade
kasutamise kogemus;
• täpsus, vastutustundlikkus, süsteemsus, rutiinitaluvus,
koostööle orienteeritus.

Pakume:
• Huvitavat ja mitmekesist tööd;
• koolitus-ja enesetäiendamise võimalusi;
• töökat ja sõbralikku kollektiivi, sh võimalust osaleda
ühisüritustel;
• 35-kalendripäevast põhipuhkust;
• tervise- ja spordikulude osalist hüvitamist;
• haigestumise korral hüvitise maksmist juba teisest päevast.

Kasuks tuleb:
• Käsureaskriptide koostamise oskus.

Töökoht asub Tallinnas.

Kandideerimiseks palume saata motivatsioonikiri ja CV koos
palgasooviga hiljemalt 30. augustika 2020 e-posti aadressil
personal@maaamet.ee.

Täiendav info samal aadressil ja Maa-ameti veebilehel
www.maaamet.ee/et/amet-kontakt/personaliinfo.

Vaata ka Maa-ameti geoportaali.