Maa-ameti peadirektori pöördumine ülemaailmse maamõõtjate päeva puhul

Lugupeetud maamõõtjad,

21. märtsil tähistame ülemaailmset maamõõtjate päeva. Läheneva tähtpäeva puhul pöördun teie poole tänutundega.

Tänavu sügisel möödub 30 aastat maareformi stardipaugu andmisest Eestis. Maareformi läbiviimine oli taasiseseisvunud Eesti oluline ülesanne. Ainuüksi eesmärk taastada maaomand võimalikult väikeste moonutustega, muutis reformi unikaalseks. Eriti arvestades, et 50 aastaga oli taustsüsteem muutunud tundmatuseni. Muutunud oli mitte ainult maaomandi mõiste ja piirid, vaid muuta oli püütud ka maa omanikku ja tema maailmavaadet.

Maareformi eduloo kirjeldamisel on kohalike omavalitsuste, maavalitsuste ja teiste ametiasutuste kõrval teenimatult tahaplaanile jäänud maamõõtjate roll. Just maamõõtjate vahetul osalusel on tänaseks moodustatud üle 752 000 katastriüksuse. Tänu teie panusele on paljudest eestimaalastest saanud maaomanikud. Teie panus ei ole piirdunud vaid maamõõtmise tehnilise poolega. Vahelülina ametkondade ja maaomanike vahel, suutsite tihtilugu ennast ületades edukalt ühendada inseneri, juristi ja suhtlemispsühholoogi oskused. Maareformi edukus tõendab, et olete kõige sellega suurepäraselt hakkama saanud.

Tänan teid sellegi eest, et olete jäänud truuks maamõõtja elukutsele. Vaatamata ühiskonda tabanud pandeemiale, olete edukalt sooritanud kutseeksami, omate kvaliteedinäitajana maakorraldaja kutset ja maakorraldustööde tegevuslitsentsi. Kaheaastane üleminekuperiood ei ole olnud kerge, aga olete sellest auga välja tulnud. Aitäh teile!

Head maamõõtjate päeva!

Lugupidamisega

Tambet Tiits, FRICS
Maa-ameti peadirektor