Maakorralduse ja katastrimõõdistamise täiendkoolitus

11. oktoobril toimub Maaülikooli geomaatika õppetoolis maakorralduse ja katastrimõõdistamise täiendkoolitus.

Koolituste sihtgrupp on katastriüksuse moodustamisega praktiliselt kokku puutuvad spetsialistid, kes soovivad taotleda maakorraldaja kutset ja maakorraldustööde tegevuslitsentsi. Koolitus on seotud nõuetega, mida reguleerib maakorraldusseadus, maaktastriseadus ja keskkonnaministri 14.08.2018 määrus nr 30 „Katastriüksuse moodustamise kord“. Fookuses on katastriüksuse moodustamisega seonduvad nõuded.

 

Koolituste õppekava vastab Maakorraldaja ja Geodeet kutsekvalifikatsiooni taotlemise tingimustele.

Koolituse kestvus ja täienduskoolituse punktide arv: 1 päev (8 akadeemilist tundi).

Koolituspäeva maksumus: 150 EUR (sisaldab käibemaksu, kohvipausi ning lõunat).

Koolitus toimub Eesti Maaülikooli Metsamajas, Kreutzwaldi 5 ruumis 2A13.

 

Kava ja lisainfo: https://lingid.ee/koolituse_kava

 

Registreerimine: https://lingid.ee/registreerimine

 

Lisainfo: Triinu Tuudelepp, triinu.tuudelepp@emu.ee