Maamõõtjate/maakorraldajate kutseandmise lisavoor

Seoses 4. mail välja kuulutatud maakatastriseaduse täienduse lõppemisega novembris, mis pikendas enne 1. juulit 2018 välja antud maakorraldustööde tegevuslitsentside kehtivusaega, mis muidu oleks lõppenud 1. juulil 2020, kuulutame täiendavalt välja kutse taotlemise lisavooru.
Avalduste esitamise tähtaeg maamõõtjate/maakorraldajate lisakutsevoorus on 25. august 2020.

Kutse andmise eeltingimused on leitavad kutse andmise korrast.

Taotleda on võimalik järmisi kutseid:

Maamõõtja, tase 5
Maakorraldaja, tase 6
Maakorraldaja, tase 7

Maakorraldaja kutseeksamiks valmistumise materjalide loetelu SIIN

Lugupidamisega,
Eesti Geodeetide Ühing’u Kutsekomisjon