PROJEKTEERIJA VASTUTUSE VEEBIKOOLITUS

Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit korraldab

PROJEKTEERIJA VASTUTUSE VEEBIKOOLITUSE

26.aprillil 2022 kell 10.00 – 13.00

Sihtrühm: projekteerijad, ehituskonsultandid, ehitiste tellijaid, ehitusettevõtjad, kindlustusmaaklerid,
kindlustusandjad ning teised teemast huvitatud

PÄEVAKAVA:
10:00-10:05 Sissejuhatus, ülevaade koolitusest

10:05-10.50 Projekteerija erialane vastutuskindlustus kindlustusseltsi vaates
Argo Argel (PZU Kindlustus, vastutuskindlustuse valdkonnajuht)

10:50-11:25 Standardi EVS 911 “Ehituskonsultantide vabatahtliku erialase vastutuskindlustuse lepingute sõlmimine
ja sisu” olulisemad nüansid
Karl Haavasalu (Advokaadibüroo Barrister, vandeadvokaat)

11:25-12:55 Projekteerimisleping ja projekteerija tsiviilõiguslik vastutus. Ülevaade enim vaidlusi põhjustavatest
asjaoludest ja lepinguga vastavate riskide maandamine. Projekteerija vastutuse alused ja ulatus
Kristjan Tamm (Advokaadibüroo NOVE, vandeadvokaat)

12:55-13:00 Koolituse kokkuvõte
__________________________________________________________________________________________
Koolituse läbinud saavad esitlusmaterjalid, elektroonilise tõendi ning Eesti Ehitusinseneride Liidu 3,2 (TP)
täiendõppe punkti
Koolituse maksumus on 120 €, EKELi liikmetele 80 € (lisandub käibemaks)

Osalemise aluseks on eelregistreerimine kuni 19.aprillini: info@ekel.ee

Registreerimisel näidata info koolitusel osaleja ja arve maksja kohta ning e-posti aadress, kellele saata arve
elektrooniliselt. Samuti e-posti aadress, kuhu saata link koolitusel osalemiseks. Koolitus toimub MS Teams
keskkonnas
__________________________________________________________________________________________
Lisainfo: Kalle Karron
Telefon: +372 50 543 81, e-post: info@ekel.ee