Tallinna Tehnikaülikooli geodeesiavilistlaste kokkutulek 02.11.2018

Lugupeetud TTÜ geodeesia eriala vilistlane.

02. novembril 2018 toimub Tallinna Tehnikaülikoolis TPI autoteede, TTÜ teede- ja sillaehituse ning ehitus- ja rakendusgeodeesia eriala vilistlaste kokkutulek, et tähistada autoteede ja geodeesia kateedri moodustamise 60. aastapäeva.

Tegemist on piduliku üritusega, mille üldine päevakava on järgmine:

12.30-13.30 SAABUMINE, REGISTREERIMINE, TERVITUSKOHV

13.30-15.30 ASFALDIPÄEV ja GEODEESIASEMINAR

15.30-16.00 KOHVIPAUS

16.00-17.00 TTÜ 100 ja autoteede ja geodeesia kateedri 60. aastapäeva sõnavõtud

17.00-21.00 Pidulik koosviibimine

Päeva esimeses osas kuulame ettekandeid meid kõiki puudutavatel ja olulistel teemadel. Teede- ja sillaehituse vilistlased leiavad tegevust traditsioonilise Asfaldipäeva raames. Geodeesia erialal lõpetanule on aga paralleelselt geodeesiaseminar (tõenäoliselt ruumis III-301), kus ca 15 minutiliste ettekannetega päevakajalistel teemadel esinevad TPI/TTÜ geodeesiavilistlased ise.

Geodeesiaseminari päevakava (pealkirjad täpsustuvad järgmise nädala jooksul) on järgmine:

Kell 13.30-13.35 Avasõnad  – Artu Ellmann

13.35 – 13.55 Geodeetilise süsteemi ajakohastamine – Karin Kollo (Maa-amet)

13.55 – 14.10 Mobiilne laserskaneerimine – Mairolt Kakko (REIB, CLGE)

14.10 – 14.25  Industriaalgeodeesia väljakutsed – Taavi Talver (WF Technology)

14.25-14.40   Geodeesia innovatsioon Hadeses – Tiit Hion (Hades)

14.40-14.55   Ülevaade Nordeconi geodeetilistest ettevõtmistest –  Eigo Kärdi (Nordecon)

14.55 – 15.10   Teema ja ettekandja täpsustamisel

15.10-15.25  Deformatsioonide uuringud kosmosest – Anti Gruno (Datel)

15.25- Lõpusõnad – Artu Ellmann

Ettekannetes leiab käsitlemist mõni põnev/eksootiline töö või ebaharilik lahendus. Kõneldakse  uusimate tehnoloogiate katsetustest ja järeldustest, aga ka arutelu kaasaegsete geodeesiaettevõtete ees seisvatest väljakutsetest ja võimalustest. Nii mõnigi ettekandja on tegev ka erialaorganisatsioonides, sellest üldistava vaate saamine on huvitav. Sõnaga, otsekohene jutt kolleegilt-kolleegile.

Õhtupoolne osa on täidetud õhtusöögi ja huvitavate vestlusringidega meie kõigi osavõtul.

Üritusel osalemiseks oli vajalik eelregistreerimine, mida saab teha veebilehel http://www.asfaldiliit.ee/asfaldipaev-ja-sellele-jargnev-vilistlaste-kokkutulek. Kodulehel saab registreeruda kuni 31.10.2108. Korralduslikult viib seda läbi Asfaldiliit (suures osas on õhtune üritus ka sealtkaudu spondeeritud!), ärge laske end segada asjaolust, et registreerimisel teie ettevõtet praegustest valikutes kirjas pole, seal on võimalik linnukest kasti pannes see lisada.

Üritusest osavõtutasu on 25 eurot, pensionäridel 10 eurot. Tasumine toimub Asfaldiliidu poolt registreerimisinfo põhjal esitatud arve alusel, vt eelmainitu veebilehte. Uurime võimalusi ettekandjatel osalemistasu kompenseerimiseks.

Lisainfo Ave.Eessalu@ttu.ee , telefon 6202601

Paluks seda teavet levitada ka kõikidele teadolevatele kaasvilistlastele!

Kohtumiseni vilistlaspäeval!

Artu Ellmann