Tallinna Tehnikaülikooli geodeesiavilistlaste kokkutulek 02.11.2018

Lugupeetud TTÜ ehitus- ja rakendusgeodeesia eriala vilistlane.

2. novembril 2018 toimub Tallinna Tehnikaülikoolis TTÜ teede- ja sillaehituse ning ehitus- ja rakendusgeodeesia eriala vilistlaste kokkutulek, et tähistada autoteede ja geodeesia kateedri moodustamise 60. aastapäeva.

Tegemist on piduliku üritusega, mis koosneb kahest osast. Päeva esimeses osas kuulame ettekandeid meid kõiki puudutavatel ja olulistel teemadel. Teede- ja sillaehituse vilistlased leiavad tegevust traditsioonilise Asfaldipäeva raames. Geodeesia erialal lõpetanule on aga geodeesiaseminar, kus ca 15 minutiliste ettekannetega päevakajalistel teemadel esinevad geodeesiavilistlased ise. Julgustame geodeesiavilistlasi esitama ettepanekuid oma ettekande lülitamiseks seminari päevakorda. Teemaks võib olla mõni põnev/eksootiline töö või ebaharilik lahendus. Teretulnud on uusimate tehnoloogiate katsetused ja järeldused sellest, aga ka arutelu kaasaegsete geodeesiaettevõtete ees seisvatest väljakutsetest ja võimalustest. Nii mõnigi meist on tegev ka erialaorganisatsioonides, seal avanevast üldistava vaate saamine oleks igati asjakohane. Sõnaga, otsekohene jutt kolleegilt-kolleegile. Uurime võimalusi ettekandjatel osalemistasu kompenseerimiseks.

Väljapakutava ettekande teema paluks saata hiljemalt 10.10.2018 Artu Ellmann’ile e-maili aadressil artu.ellmann@ttu.ee.

Õhtupoolne osa on täidetud õhtusöögi ja huvitavate vestlusringidega meie kõigi osavõtul ehk toimub TTÜ lõpetanud teede-, silla- ja geodeesiainseneride kokkutulek.

 

Ürituse päevakava on järgmine:

12.30-13.30 SAABUMINE, REGISTREERIMINE, TERVITUSKOHV

13.30-15.30 ASFALDIPÄEV ja GEODEESIASEMINAR

15.30-16.00 KOHVIPAUS

16.00-17.00 TTÜ 100 ja autoteede ja geodeesia kateedri 60. aastapäeva sõnavõtud

17.00-21.00 Pidulik koosviibimine

Üritusel osalemiseks oli vajalik eelregistreerimine, mida saab teha veebilehel http://www.asfaldiliit.ee/asfaldipaev-ja-sellele-jargnev-vilistlaste-kokkutulek.

Kodulehel saab registreeruda kuni 31.10.2108.

Üritusest osavõtutasu on 25 eurot, pensionäridel 10 eurot. Tasumine toimub Asfaldiliidu poolt registreerimisinfo põhjal esitatud arve alusel, vt eelmainitu veebilehte.

Lisainfo Ave.Eessalu@ttu.ee, telefon 6202601