Töökuulutus

Maa-amet otsib oma meeskonda geodeesia osakonna

PEASPETSIALISTI

kelle peamisteks tööülesanneteks on

 • geodeetiliste mõõtmis- ja arvutustööde tegemine,
 • geodeetiliste märkide ülevaatusega seotud tööd,
 • geodeetiliste andmete ettevalmistus geodeetiliste punktide andmekogusse sisestamiseks ja
 • geodeetiliste punktide andmekogu kaasajastamine.

Sobival kandidaadil on:

 • vähemalt esimese astme kõrgharidus tehnika- või loodusteaduste valdkonnas, eelistatult geodeesia, geograafia või maakorralduse erialal;
 • vähemalt 1-aastane erialane töökogemus;
 • teadmised geodeetilistest mõõtmistest ja -arvutustest, sh kaasaegsete geodeetiliste instrumentide tundmine, head teadmised geodeesia alastest õigusaktidest;
 • hea arvutikasutusoskus (tekstitöötlus, tabelarvustus), GIS ja CAD tarkvarade kasutuskogemus, kasuks tuleb programmeerimishuvi;
 • väga hea suuline ja kirjalik eesti keele oskus; inglise keele oskus kesktasemel;
 •  koostööle orienteeritus, väga hea suhtlemis- ja ajaplaneerimise oskus, algatusvõime, iseseisvus, täpsus, korrektsus ja vastutustundlikkus, avatus uuendustele.
 • B-kategooria juhiload.

Pakume:

 • huvitavat ja mitmekesist tööd;
 • koolitus- ja enesetäiendamise võimalusi;
 • töökat ja sõbralikku kollektiivi;
 • 35-kalendripäevast põhipuhkust;
 • tervise- ja spordikulude osalist hüvitamist;
 • haigestumise korral hüvitise maksmist juba teisest päevast.

Töökoht asub Tallinnas Ootame motivatsioonikirja koos palgasooviga ja CV-d hiljemalt

04. oktoobriks 2020. Palun kandideeri Maa-ameti veebilehel www.maaamet.ee/et/ametkontakt/personaliinfo või CV-online kaudu.

Vaata ka Maa-ameti geoportaal.