K. Julge doktoritöö kaitsmine 19.01.2018

TTÜ Ehituse ja arhitektuuri instituudi teedeehituse ja geodeesia uurimisrühma avatud seminar “Mobiilse kaardistamise kaasaegsed võimalused ja probleemid ” toimub reedel, 19. jaanuaril 2018 TTÜ-s nn. Energeetika korpuses algusega kell 11.00.
Avatud seminarile (ja lõunapausile) järgneb Kalev Julge doktoritöö „Laserskaneerimine ehitiste ja looduslike pinnavormide mõõdistamisel ning tulemuste modelleerimine“ kaitsmine algusega kell 14.00. Doktoritöö juhendaja on prof. Artu Ellmann. Oponendid on Dr. Antero Kukko (Soome Maamõõduamet ning Aalto Ülikool) ja dotsent Milan Horemuz (KTH – Kuninglik Tehnoloogiaülikool Stokhholmis). Kaitsmiskomisjoni esimees on prof. Jarek Kurnitski (Tallinna Tehnikaülikool).

Doktoritööga saab tutvuda lingil : https://digi.lib.ttu.ee/i/?9288

Seminar ja doktoritöö kaitsmine toimub inglise keeles. Loe kokkuvõtet:  PhD_tutvustus_Julge.

TTÜ’s intense day on „Mobile mapping – contemporary opportunities and challenges “ organised by the Road Engineering and Geodesy research group in January 19, 2018

Morning session
Room NRG-226 (Ehitajate tee 5, Tallinn)

11:00 Opening, Artu Ellmann

11:05 – 11:50 Evaluation of testing methods for positioning modules
Ass. prof. Milan Horemuz (KTH – Royal Institute of Technology, Stockholm )

11:50–12.20 Research using backpack mobile laser scanning in forestry and periglacial/arctic environments
Dr. Antero Kukko ((National Land Survey of Finland, Aalto University)

12:20 Wrap-up and closing of the session, Artu Ellmann

12:25-14:00 Lunchbreak

Afternoon session

Room NRG-226
14:00-16:30 Defence of Kalev Julge’s doctoral thesis Laser Scanning of Built Environment and Landforms with Spatial Modelling Applications. The supervisor of the thesis is prof. Artu Ellmann. The opponents are Dr. Antero Kukko (National Land Survey of Finland, Aalto University) and ass. prof. Milan Horemuz (KTH – Royal Institute of Technology, Stockholm). Head of the defence committee is prof. Jarek Kurnitski (Tallinn University of Technology).