Magistritööde kaitsmine TTÜ-s kolmapäeval 24.01.2018

Ehitajate tee 5, auditooriumis III-301 (Peep Sürje nim auditoorium).
Algusega kell 14.00, orienteeruv lõpp kell 16.30

Ehitusgeodeesia üliõpilased:
1) Romet Köök
MEHITAMATA LENNUMASINATE (UAV) FOTOGRAMM-MEETRILISE MÕÕDISTUSTE PÕHJAL KOOSTATAVATE PINNAMUDELITE TÄPSUS TEE-EHITUSLIKE RAKENDUSTE NÄITEL
(juhendajad  Kalev Julge ja Artu Ellmann)

2) Martti Putnik
MOBIILSE LASERSKANEERIMISE TEHNOLOOGIA RAKENDAMINE TEEKATENDITE MÕÕDISTAMISEL
(juhendajad  Kalev Julge ja Artu Ellmann) 

Retsensendid Maa-ametist.
Kaitsmiskomisjon (järjestatud tähestikulises järjekorras)

  1. Artu Ellmann, komisjoni esimees;
  2. Kalev Julge;
  3. Vello Kala;
  4. Peep Kirsimäe;
  5. Natalja Liba;
  6. Silja Märdla.

 Kõik huvilised on osalema oodatud!

===========================

Kohtumiseni kaitsmisel