Täiendkoolitus Eesti Maaülikoolis

Reedel, 13. märtsil toimub geomaatika õppetoolis täiendkoolitus
“Maakorralduse ja katastrimõõdistamise õiguslikud küsimused”.

Ajakava:

9.10-9.15    Avasõna (geomaatika õppetooli esindaja)

9.15-10.45  Ootused maakorraldaja tase 5. (maamõõtja) ja maakorraldaja tase 6. kutse-kvalifikatsiooni omajale. Eriregulatsioonide rakendamine maakorraldaja töös ja kesk-konnaseadustiku üldosast tulenevad nõuded.
Lektor: Merje Krinal

10.45-11.00 paus

11.00-12.30 Õigusaktide hierarhia. Maakorraldaja töös rakendatavad üldregulatsioonid. Haldusmenetluse seaduse põhimõtted ja rakendamine
Lektor: Tiina Oeselg

12.30-13.30 Lõuna

13.30-15.00 Nõuded maakorraldustoimingute läbiviimisele ja kannete tegemine riiklikesse registritesse. Esindusõiguse tuvastamine.
Lektorid: Heidi Tali ja Tiina Oeselg

15.00-15.30 Kohvipaus

15.30-16.15 Geoinformaatika ja ruumiandmed maamõõtja töös.
Lektor: Siim Maasikamäe

16.15-17.00 Test ja päeva lõpetamine.

Koolituse õppekava vastab Maakorraldaja ja Geodeet kutsekvalifikatsiooni taotlemise tingimustele.

Koolituste sihtgrupp on maakorraldus- ja katastritoiminguid tegevad spetsialistid, kes soovivad taotleda maamõõtja või maakorraldaja kutset ja maakorraldustööde tegevuslitsentsi.

Koolituse kestvus ja täienduskoolituse punktide arv: 1 päev (8 akadeemilist tundi).

Koolituspäeva maksumus: 150 EUR (sisaldab kohvipausi ning lõunat).

Koolitus toimub Eesti Maaülikooli metsamajas, Kreutzwaldi 5 ruumis 2A13.
Koolituse kava ja registreerumine: SIIN

Registreerumine on lõpeb 9. märts 2020

NB! Kui Te ei saa pärast registreerumist kinnituskirja, siis võtke palun ühendust õppetooli assistendiga Triinu Tuudelepp (triinu.tuudelepp@emu.ee<mailto:triinu.tuudelepp@emu.ee>).