Uus ajakiri GEODEET

Hea valdkonna spetsialist!

Ootame sinu kaastööd ajakirja Geodeet. Jaga meiega oma mõtteid, töid ja tegemisi.

Teretulnud on artiklid järgnevates rubriikides:

Geodeesia.

Antud valdkonna alla klassifitseeruksid nii teoreetilised kui ka praktilised ülevaated gravimeetriast, GPS-mõõdistamisest, kõrgemast geodeesiast, uute maamõõduseadmete tutvustused ning võrdlused jne.

Ehitusgeodeesia.

Probleemid, millega praktikud igapäevaselt kokku puutuvad, huvitavamad ja õpetlikumad näited, mida oma kolleegidega jagada.

Aerofotogeodeesia.

Aero- ja satelliitfotode kasutamine, fotode töötlemine ning saadud tulemuste täpsuse hindamine, maapinna aerolaserskanneerimine, ortofotode kasutusvaldkonnad.

Kartograafia.

Kaartide valmistamine, kartograafilised projektsioonid, ülevaated kaartide kasutamisest jms.

GIS

Geoinfosüsteemide üha laienevad kasutusvõimalused tänapäeva Eestis ja maailmas.

Maakorraldus.

Ülevaated maareformi sisust ja probleemidest nii vabariigi kui maakondade tasemel, põletavamad maakorralduseküsimused jne.

Kinnisvara.

Kinnisvara planeerimine, arendamine, hindamine ning kõige sellega seonduvad probleemid. Värvikad näited elust enesest.

Artikleid ootame kuni 30.septembrini.

Artiklid saata aadressile: geodeet@egu.ee

Ette tänades

Ajakirja Geodeet toimetus