Kutse andmine

Sügisesesse kutsetaotlemise vooru ootame taotlejate avaldusi.
 
Avalduste esitamise tähtaeg on 15. oktoober 2017. 
 
Geodeedi kutsekvalifikatsiooni raamistik on üle läinud uuele standardile ja kutseandmine toimub uue standardi järgi.
 
Taotleda on võimalik järmisi kutseid:
  
Uued kutsestandardid koosnevad erinevatest dokumentidest:
Iga taseme kutsestandard, mille alamdokumentideks on hindamisstandardid koos lisadega (avalduse vormidega) ning kutseandmise kord.
 
Hindamisstandardid ja nende lisad:
 
Kutseandmise kord on pdf-vormingus kättesaadavad aadressil
 
Hindamisstandardite täidetavad (.doc) vormid saate alla laadida EGÜ kodulehelt.
 
Samuti juhime tähelepanu, et on toimunud mõningane muudatus ka kutseandmise tasudes.
Kutsenõukogu on kinnitanud järgmised tasumäärad:
Esmataotlus 165.00 EUR;
Esmataotluse soodushind EGÜ üksikliikmetele, kel liikmemaks tasutud 146 EUR;
Taastaotlus 60.00 EUR; 
Taastaotluse soodushind EGÜ üksikliikmetele, kel liikmemaks tasutud 46 EUR.
 
Toodud hinnad sisaldavad käibemaksu.
 
Kuna uus standard võib tekitada mitmeid küsimusi, siis need kõik on oodatud aadressile kutse@egu.ee .
Kutsekomisjon üritab neile vastata nii kiiresti kui võimalik.
 
Edukat taotlemist!
 
EGÜ kutsekomisjon.

  


 Uued kutsestandardid

 
NB! Geodeedi kutseandmise kord ja hindamisstandardid on nähtavad 
 
Geodeedi maatriks.
 
Senised vana standardi järgsed kutsed kehtivad oma kehtivusaja lõpuni ja nad on üksüheses vastavuses uue standardi kutsetega alljärgnevalt:
Senisele Geodeet-II vastab Maamõõdutehnik, tase 4
Senisele Geodeet-III vastab Geodeet, tase 5
Senisele Geodeet-IV vastab Geodeet, tase 6
Senisele Geodeet-V vastab Geodeet, tase 7
Senisele Geodeet-I -le uues kvalifikatsiooniraamistikus vaste puudub.
Spetsialiseerumisvaldkond endise nimetusega topo-geodeetilised tööd on uue standardi järgi nimetatud nii nagu ka MTR-s: ehitusgeodeetilised uuringud.

 

Palun autoriseerige end enne kommenteerimist!