Nr 2

SISUKORD

Nr 2/1992

Triangulatsioonitöödest Eestis – A. Torim

Eesti uus põhikaart – H.Potter

Soome põhikaardist – H.Potter

Rootsi kataster – A. Tomson

Loodimised saarte ja mandri vahel – A. Tamm

Asundustegevus Eestis – F. Virma

Eesti haritava maa kvaliteedist – T. Teras

Pika sissejuhatusega intervjuu – A. Juske

Maamõõtmise areng Kanadas ja USA-s – V. Raiend

Geodeesia õpetamisest Eesti Kunstiülikooli arhitektuuri erialal – H. Oidjärv

III Eesti inseneride päev – A. Juske

Kas Eesti saab Tehnikamuuseumi – A. Juske

Kummalisest tulbast Lasnamäel – I. Treikelder

Eesti-Läti piirikomisjoni liikmena 1926 – 1927 – J. Ümarik

Personaalia:

Valdek Raiend – Eesti Geodeetide Ühingu välisliige

Jakob Tülk

Eesti, Läti ja Leedu Geodeesiakomisjon

EGÜ teated ja kroonika

EGÜ ajaloost

“Geopolar”

Errata