Nr 3

SISUKORD

Nr 3/1993

Eesti Põhivõrk maailma parimate seas / S. Oksanen

Satelliitmõõtmine / P. Tätilä

Nivelleerimistööd Eestis (1868 – 1943) / A. Torim

Gravimeetrilised mõõtmised Eestis / H. Sildvee

Tehniliste teodoliitide täpsusest / V. Kala

Põhikaardi instrumentaalse korrektuuri vajalikust täpsusest / J. Randjärv

Varbreeper / A. Tamm

Soome Vabariigi maaregister / E. Lönnfeldt

Tipptehnoloogia on jõudnud Eestisse / U. Visse

Kotkajärve ajaloost / V. Raiend

Meenutusi Eesti Vabariigi Kaitsevägede Staabi Topo-Hüdrograafia Osakonna viimasest topograafidekursusest / E. Karindi

Soome maamõõtjate toetus / J. Randjärv

EGÜ juhatuse aruanne 1991 a. tegevuse kohta / J. Randjärv

Lühiülevaade 1992 aastast

EGÜ liikmeskond 1989-1992 / H. Potter

Carl Friedrich Gauss 215 / J. Randjärv

Leo Rinne 100 / J. Jagomägi

Albert Vuuk 1891 – 1971 / A. Torim

EGÜ tegevliikmed – 1992 a juubilarid

EGÜ sümboolika ja atribuutika statuut

Eesti Geodeetide Ühingu põhikiri