Nr 4

SISUKORD

Nr 4/1993

Eesti gravimeetriline alus / H. Sildvee

Kaardivõrgu parameetrite arvutamine rahvusvahelisel ellipsoidil GRS 1980 / J. Randjärv

GPS-i kasutamine nivelleerimisel ja teistel geodeetilistel töödel / A. Vard

Päike, meri, maa / A. Tamm

Pikkuste ja pindalade mõõtühikute võrdlus / J. Randjärv, H. Potter, F. Virma

Mõõdistamise ja kaardistamise arengust Eestis / O. Ambur

C. A. Rathlef – oro ja hüdrograafilised kaardid / E. Tammiksaar

Friedrich Georg Wilhelm Struve 200

Carl Friedrich Tenner 210

Robert Livländer 90

Herbert-Nikolai Muischneek 90

Eesti Vabariik on rahvusvahelise Geodeesia ja Geofüüsika Liidu liige / A. Torim

Infoleht nr 1 – O komisjon – Maamõõtmise ajalugu. Jan De Graeve

Mis on FIG? / J. Randjärv

Maamõõtja uus definitsioon / tõlk J. Randjärv

Eesti lõunapiiril / A. Juske

Ottawa eestlased toetavad Eesti Vabariiki

Kokkuvõte EGÜ liikmete küsitlusest / J. Randjärv

EGÜ juhatuse aruanne 1992.a. tööst / J. Randjärv

Põhjamaade maamõõtjate ekskursioon