Nr. 40

SISUKORD

NR.40/2010

EGÜ tegemised 2009/2010. aastal – Hugo Toll

Teistmoodi geodeetide suvepäevad, ehk kuidas võib masust kasu olla – Mairolt Kakko

Mudelist Est-Geoid2003 – Harli Jürgenson

Gravimeetriline marsruutmõõtmine 2009–2010. aastal ning mõõdistusandmete võrdlus V. Maasiku ja Eesti Geoloogiakeskuse andmetega – Kristina Türk, Margis Sulaoja

Tallinna kesklinna piirkonna reeperite vajumine 2000. ja 2008. a nivelleerimisandmete põhjal – Maris Ojamäe

Täpse positsioneerimise võimalustest siseruumides ja linnakeskkonnas digitaalkaamera ja 3D kaardi abil – Aire Olesk

Tartu linna hoonete kolmemõõtmelise (3D) mudeli valmistamine aeropildistamise põhjal ja selle täpsus – Nele Jäetma, Natalja Liba

Fotogramm-meetria arhitektuuris – Heiki Potter

Geodeetiliselt põhistatud mõõdistamise algus Tallinnas – Heiki Potter, Ivar Treikelder

Eesti aadressiandmete süsteem aastal 2010 – Mall Kivisalu

Planeerimine, joonised, informatsioon ja digitaalajastu – Janelle Luik, Siim Maasikamäe

AutoCAD MAP 3D + Mapguide Enterprise – loome oma GIS lahenduse – Kajar Kuldsepp

OpenStreetMap – globaalne igamehe kaardiprojekt – Jaak Laineste

Austraalia otsib geodeeti – Aire Olesk

Austraaliasse geodeediks!? – Tarvo Hiiemaa

Kosmosekonverents Tallinnas – Ants Vain

Kaardikonverents ja näitus Eesti Rahvusraamatukogus – Tiina Kruup, Anne Lentsius

Esinduslikud kaardinäitused – Heino Mardiste

IAG suvekool Reference Frames Mytilinis, Kreekas – Tarmo Kall, Ants Vain

Maaülikooli õppejõud Euroopa Kosmoseagentuuri ESA mainekas suvekoolis International Summer School on GNSS – Jüri Randjärv

CLGE peaassamblee Varnas – Mairolt Kakko, Ain Jõgi

Struve kaare rahvusvaheline koordineerimiskomitee kogunes Vilniuses – Reet Mägi

Tartu tähetorn avab uksed – Reet Mägi

Geodeesia arengust ja kraadimõõtmistest XVIII ja XIX sajandil – Jüri Randjärv

Heinrich Christian Schumacher – geodeet ja astronoom – Tõnu Viik

Venjamin Aleksandrovitš Kordt 150 – Tõnu Raid

Georgi Želnin 100

Vello Kala 75