Nr 5

SISUKORD

Esimesed sammud. / L.Tamme
Kaardistamis- ja kartograafiatööd 1992 a. / H. Potter
Eesti põhivõrkude rekonstrueerimine. / U. Mets
GPS. / A. Rüdja
Geoinfosüsteem ARC/INFO. / P.Krusberg
Algamas on uus Rootsi aeg Eesti kaardistamisel. / H.Potter
Geodeetiliste ja kartograafiliste tööde litsenseerimisest. / S. Kiiv
Geodeesia ja Kartograafia Nõukogu. / A. Juske
Astronoomilis-geodeetilise põhivõrgu rajamine Eestis aastail 1926 – 1940. / U. Mets
Ottomar Douglas 100. / I. Treikelder
Eesti lõunapiiri rajamisest kahe maailmasõja vahel. / A. Juske
Kroonika:
* ühe Riia komandeeringu aruanne. / H. Potter
* elukutse – maamõõtja
* piiril tehti ajalugu. / A. Juske
* koostööst Taani firmaga SCANKORT
* rahvusvaheline teadusajaloo konverents Tartus
* rahvusvaheline sümpoosion Tallinnas
Projekt. Geodeetiliste ja kartograafiliste tööde tegemise ja finantseerimise ning topograafiliste kaartide , geodeetiliste ja gravimeetriliste andmete kasutamise ajutine kord.